Archive for december, 2010

Huishoudboekje bij de bank?

16 december 2010

Digitale Huishoudboekjes zijn hot! Er is steeds meer aandacht voor het ouderwets bijhouden van inkomsten en uitgaven, maar op een moderne manier. De introductie van Tim door de ING bank en het succes van Yunoo.nl hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen.

Het is ook niet zo verwonderlijk. Ten opzichte van de jaren ’50, toen papieren huishoudboekjes populair werden, is het financiële leven een stuk ingewikkelder geworden. Tegelijkertijd gaat er veel meer vanzelf; de meeste vaste lasten worden automatisch afgeschreven en kunnen dus ongemerkt gebeuren.

(more…)

11 redenen waarom banken iets met social media zouden moeten doen (Deel 2)

7 december 2010

Twee weken geleden verscheen deel 1 van mijn reactie op een artikel van  Jeffry Pilcher van The Financial Brand. Hij stelt in het oorspronkelijke artikel dat social media voor de meeste financiële instellingen – in ieder geval als marketing tool – in principe een tijdverspilling zijn.

De argumenten in het artikel van The Financial Brand zijn deels waar, maar het ligt mijns inziens allemaal wat genuanceerder. Misschien geven de genoemde 11 redenen juist aanleiding voor banken om wel iets te doen met social media. Mijn argumentatie beperkt zich overigens niet alleen tot het marketing vakgebied.

Vandaag deel 2 van mijn artikel. De titel van dit tweeluik is overigens een knipoog naar het eerdere artikel van Matthijs van den Broek op Marketingfacts over  ’11 redenen waarom sociale media tijdverspilling zijn voor banken’. En voor al die mensen die niet bij een financiële instelling werken. Ook voor jullie kan het artikel interessant zijn.

Ik ga verder, waar ik in mijn vorige artikel ben opgehouden: reden zes.

(more…)